,

Nová hrozba pro fíkovník.

V roce 2005 v obvodu školky v Pistoiy byl poprvé zaznamenán nový brouk z čeledi nosatcovitých, který způsobuje značné škody celé populaci fíkovníku.
Jedná se o druh Aclees cribratus, brouka pocházejícího z jihovýchodní Asie, který se poprvé dostal do Francie v roce 1997. Podrobnější studie poté ukázaly, že populace žijící v Toskánsku je tvořena jedinci nového vzhledu, kteří nejsou dodnes zařazeni a jsou definováni obecně jako druh Aclees.
Dospělý jedinec vypadá jako nosatec velkých rozměrů (15–16 mm), černé barvy, s širokým štítem, bez hřebene, který se zužuje směrem ke spodní části krovek a je pokrytý tečkováním.
Ve školce tento hmyz dosahuje dvou cyklů ročně: první v červnu, druhý v září. Po dokončení vylíhnutí z kukly se dospělí jedinci rozdělí mezi fíkovníky a trávník. Jeho primárním zdrojem výživy je kůra a plody, zvláště ty, které dozrávají a které jsou umístěné na vrcholu větví.
Samičky vyvrtávají široké dlouhé chodby ve dřevu díky širokému nosci. Ve spodní části každé chodbičky ukládají vajíčko, které má inkubační dobu 10–20 dní. Larva je xylofágní a hypogenní, živí se dřevem, které nachází v zemi.
Napadená rostlina může hostit až 8–12 jedinců. Larvy, které se freneticky živí, vyvrtávají článkované chodbičky ve dřevu a způsobují značné škody kořenovému systému a přechodové části kořene s kmenem. Napadená rostlina je tak oslabena, že jen obtížně roste, dochází k odumírání a v některých případech i ke smrti.
Do současnosti byly provedeny různé pokusy, jak tento hmyz kontrolovat, boj proti larvám se ukázal bez výsledku, zvláště kvůli tomu, že v mladém stádiu sídlí uvnitř dřeva v podzemí a je těžké se k nim dostat. Také použití systematických nebo biologických (s použitím hlístů) insekticidů se ukázalo jako nefunkční.
Naopak dobrých výsledků bylo dosaženo při boji s dospělými jedinci, zvláště při nasazení kontaktních insekticidů, jako jsou např. pyretroidy.
Zásahy je nutné provádět načasovaně s vědomím, že dva vrcholy množení hmyzu jsou v červnu a v září.
Po prvním objevení se ve školce s hmyz rodu Aclees dostal také na rostliny v domácnostech. Závažné škody, které tento hmyz způsobuje na fících, které jsou typickou rostlinou středomořské oblasti a mají významnou okrasnou funkci, vyžaduje nalezení specifické metody boje, pokud možno proti larvám.
Rozumným způsobem, jak postupovat, který je už podroben studiím, by mohl být výběr nového rodu insekticidních mikroorganismů, které jsou schopny kolonizovat půdní substrát v květináči.