V roce 2005 v obvodu školky v Pistoiy byl poprvé zaznamenán nový brouk z čeledi nosatcovitých, který způsobuje značné škody celé populaci fíkovníku.
Jedná se o druh Aclees cribratus, brouka pocházejícího z jihovýchodní Asie, který se poprvé dostal do Francie v roce 1997. Podrobnější studie poté ukázaly, že populace žijící v Toskánsku je tvořena jedinci nového vzhledu, kteří nejsou dodnes zařazeni a jsou definováni obecně jako druh Aclees.
Dospělý jedinec vypadá jako nosatec velkých rozměrů (15–16 mm), černé barvy, s širokým štítem, bez hřebene, který se zužuje směrem ke spodní části krovek a je pokrytý tečkováním.
Ve školce tento hmyz dosahuje dvou cyklů ročně: první v červnu, druhý v září. Po dokončení vylíhnutí z kukly se dospělí jedinci rozdělí mezi fíkovníky a trávník. Jeho primárním zdrojem výživy je kůra a plody, zvláště ty, které dozrávají a které jsou umístěné na vrcholu větví.
Samičky vyvrtávají široké dlouhé chodby ve dřevu díky širokému nosci. Ve spodní části každé chodbičky ukládají vajíčko, které má inkubační dobu 10–20 dní. Larva je xylofágní a hypogenní, živí se dřevem, které nachází v zemi.
Napadená rostlina může hostit až 8–12 jedinců. Larvy, které se freneticky živí, vyvrtávají článkované chodbičky ve dřevu a způsobují značné škody kořenovému systému a přechodové části kořene s kmenem. Napadená rostlina je tak oslabena, že jen obtížně roste, dochází k odumírání a v některých případech i ke smrti.
Do současnosti byly provedeny různé pokusy, jak tento hmyz kontrolovat, boj proti larvám se ukázal bez výsledku, zvláště kvůli tomu, že v mladém stádiu sídlí uvnitř dřeva v podzemí a je těžké se k nim dostat. Také použití systematických nebo biologických (s použitím hlístů) insekticidů se ukázalo jako nefunkční.
Naopak dobrých výsledků bylo dosaženo při boji s dospělými jedinci, zvláště při nasazení kontaktních insekticidů, jako jsou např. pyretroidy.
Zásahy je nutné provádět načasovaně s vědomím, že dva vrcholy množení hmyzu jsou v červnu a v září.
Po prvním objevení se ve školce s hmyz rodu Aclees dostal také na rostliny v domácnostech. Závažné škody, které tento hmyz způsobuje na fících, které jsou typickou rostlinou středomořské oblasti a mají významnou okrasnou funkci, vyžaduje nalezení specifické metody boje, pokud možno proti larvám.
Rozumným způsobem, jak postupovat, který je už podroben studiím, by mohl být výběr nového rodu insekticidních mikroorganismů, které jsou schopny kolonizovat půdní substrát v květináči.

 

 

Mulčování je zásadní činnost, která umožňuje, aby rostliny dobře rostly a nebyly negativně ovlivněny plevelem a dalšími problémy.

Spočívá v zakrytí půdy rozdrceným materiálem, který brání vzniku plevele, udržuje správný stupeň vlhkosti půdy a chrání ji před erozí a silným deštěm. Zabraňuje tvorbě ztvrdlé vrstvy na povrchu a zachovává strukturu půdy se zvýšením její teploty.

Materiály použité pro tuto operaci mohou být různé, my jsme zvolili a použili následující mulčovací rostliny:

 Miscanthus 

Miscanthus (ozdobnice) je rychle rostoucí rostlina, obecně pěstovaná pro získání biomasy. Jedním z nejvíce inovativních využití tohoto pěstování je 100% přírodní mulčování. Vysušený materiál, když je rozdrcený, je velmi účinný proti opětovnému růstu plevele a nabízí vynikající ochranu rostlin.
Velmi stabilní při větru a odtoku vody, Miscanthus má vysokou kapacitu zadržování vody, což omezuje její odpařování během horkého počasí.
  Miscanthus se rozkládá přirozeně a je zdrojem příjmu minerálů. Navíc jeho velmi jasný vzhled přispívá k estetice rostlin v květináči.

 Containermulch

Containermulch je tvořen z odkorněného dřeva jehličnanů nadrceného na částice 2-10 mm. Během výrobního procesu se materiál tepelně dezinfikuje a barví přírodními pigmenty, které mu dodávají typickou narůžovělou barvu. Materiál musí být použit pro přesazování do květináčů, pro vytvoření vrstvy alespoň 2 cm. Po prvním namočení vytvoří Containermulch kompaktní vrstvu, která je ale propustná a odolná proti větru a odtoku. Kromě toho, že brání rozvoji plevelů, mulčovací vrstva zpomaluje vysychání květináčů a dodává jim příjemný chromatický vzhled. Containermulch je k dispozici v pytlích po 70 litrech a BigBales po 3m³.

 Discoplus

Discoplus jsou plstěné kotouče z rostlinné vlákniny, s tloušťkou 3 mm, které působí jako „bariéra“ proti rozvoji plevelů. Discoplus jsou tepelně sterilizované, mají životnost 12-18 měsíců a jsou k dispozici v rozsahu průměrů od 14 do 56 cm. Discoplus musí být umístěn nad substrátem ve chvíli přesazování do květináče, s ujištěním se, že zakrývá celý exponovaný povrch uvnitř květináče. Kotouče jsou propustné pro vodu a hnojiva, jsou biologicky rozložitelné a omezují evapotranspiraci.

 Pellet Biopacciamante

Biomulčovací peleta se skládá ze směsi nadrcené a slisované slámy a sena. Když je pokládána do květináče, musí být peleta namočena. Po namočení zvýší čtyřnásobně svůj objem a vytvoří kompaktní vrstvu (1 cm pelety zajistí po namočení v květináči vrstvu 4 cm).  Materiál kromě zabránění rozvoje plevelů omezuje evapotranspiraci a je účinný proti slimákům.

Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je skutečné nebezpečí pro zimostrázy ve školkách a zahradách starého kontinentu.

První hlášení v Evropě sahá až do roku 2007 v Německu. V dalších letech se škůdce šířil dále, a následující rok se objevil ve Francii, Švýcarsku, Velké Británii a Nizozemsku; v roce 2009 byl zaznamenám v Rakousku a Nizozemsku a v červenci 2011 bylo jeho první objevení zaznamenáno i v Itálii, v Lombardii, v provincii Como.

V obavě z rychlého rozšíření byl v roce 2007 přidán organizací EPPO (European and Mediterranean Plant Protecion Organization) na výstražný seznam (Eppo alert list), kde poté zůstal více než tři roky.

V roce 2011 bylo výstražné hlášení považováno za dostatečné, a proto z důvodu neexistence konkrétních požadavků členských zemí EPPO proti tomuto hmyzu, byl z výstražného seznamu vyškrnut.

Bohužel nebyl vyhuben. Naštěstí se nejedná o karanténního škůdce, nicméně larvy, které se živí listy zimostrázu, jsou příčinou značných estetických, fyziologických a ekonomických škod.

Popis a biologie

Dospělý jedinec je motýl s rozpětím křídel 4 cm a bílými křídly se zlato fialovými odstíny a hnědě zbarvenými okraji. Biologický cyklus v Evropě není zatím znám: první pozorování provedená v Německu a v Itálii ukazují, že hmyz vykonává čtyři generace za rok a že je schopen přezimovat na rostlinách jako kukla.

Následující rok, v průběhu měsíce března, při dosažení teploty 20 °C, je vývoj dokončen; dospělí jedinci se vylíhnou a nakladením vajec poskytnou cestu k první generaci.

Motýl žije v průměru 8 dnů a může létat také do vzdálenosti několika kilometrů.

I přes své vynikající letové schopnosti je hlavní příčinou jejího šíření do nových míst, velmi vzdálených od těch původních, přeprava rostlin zimostrázu z jiných zemí zamořených vajíčky, larvami a kuklami.

Vajíčka o velikosti několika milimetrů, jsou kladena ve shlucích po 25-30, částečně navzájem překrytá, na spodní stranu listu. Na začátku mají bledě žlutou téměř průhlednou barvu, postupem zrání zhnědnou.

Larvy mají žlutavě zelenou barvu a jsou charakteristické černými a bílými pruhy po celém těle, a jsou také pokryty řídkými chloupky, které rostou z černých puchýřků přítomných podél těla.

V dospělosti dosahují 4 cm a jsou odpovědné za hlavní estetické škody, protože se živí jak listy, tak výhonky.

Vysoká úroveň zamoření může vést k úplné defoliaci rostlin, na nichž je evidentní přítomnost husté sítě hedvábných nití. Trvá zhruba 25 dnů, než dosáhnou dospělosti a přemění se v kukly.

Kukly měří 2 cm, a zpočátku mají zelenou barvy s černými pruhy na hřbetní straně, postupně se zbarví tmavě hnědou barvou. Jsou dobře ukryté ve vegetaci, kde díky hedvábným nitím zůstanou přichycené na listech po dobu asi 14 dní, tedy tak dlouho, aby se z nich stali dospělí jedinci.

Na konci třetí generace kukla není zralá hned, ale přezimuje v očekávání příznivých jarních teplotních podmínek.

Prevence a obrana

Prevence je v současné době omezena na kontrolu rostlin přicházejících z kontaminovaných zemí.

Je nutné ověřit, že na zakoupených rostlinách zimostrázu nejsou přítomné žádné jasné známky útoků, vajíčka, larvy nebo kukly.

V případě, že hmyz úspěšně kolonizoval novou plochu a rychle se rozšířil, jediným možným řešením je zasáhnout cíleným ošetřením insekticidy.

Boj s tímto likvidátorem listů může být biologický, chemický nebo biotechnologický.

Mohou být použity přírodní produkty, jako jsou ty na bázi pyrethra nebo Bacillus thuringiensis var. kurstaki.

Chemický a biotechnologický boj musí být veden pomocí povolených prostředků na ochranu rostlin pro daný typ zmíněného ošetření.

Vzhledem k mnoha generacím, které tato můra má, a různým stadiím vývoje dosaženým během jedné sezóny, může být velmi efektivní mix mezi biotechnologickým produktem (růstové regulátory, chitin inhibitory) a hubícími insekticidy.

Nejvhodnější chvíle pro provedení ošetření a prevenci škod je během líhnutí z vajec nebo v časných stadiích vývoje larev.

Co děláme my ve Školkách Capecchi

Jsme si dobře vědomi škod, které jedna nakažená rostlina může způsobit pro celou zahradu; ošetřujeme naše výrobky biologickým produktem obsahujícím Bacillus Thurigiensis var. kurstaki.

Pracujeme na prevenci a léčbě tohoto problému sledováním biologického cyklu hmyzu, a pracujeme přímo na nových generacích.

V podstatě, když se hmyz živí rostlinou ošetřenou s Bacillus thuringiensis var. kurstaki, ten produkuje toxin a blokuje střeva hmyzu a rychle ho usmrtí.

Ideální podmínky pro to, aby se tak stalo, existují pouze v těch organismech, které disponují zažívacím systémem s hodnotou pH vyšší než 9, což jsou pouze specifické živočišné skupiny, jako jsou komáři, larvy můr a některé další; jsou zcela vyloučeni všichni savci (lidé, stejně jako psi a kočky), ryby, ptáci a prakticky všechen užitečný hmyz, včetně přirozených predátorů. Tento mechanismus tak zajišťuje odstranění jen cílového hmyzu, při současném respektování všech ostatních živočišných forem života přítomných na ošetřených rostlinách.

Pokud potřebujete další vysvětlení, kontaktujte nás přímo v našem podniku a my Vám poskytneme všechny potřebné údaje.

V pozdně podzimní sezóně jsou rostlinolékařská opatření na okrasných rostlinách omezena na minimum, souběžně s biologickými cykly patogenních mikroorganismů (biologických činitelů odpovědných za nástup chorobného stavu u rostlin), ať už se jedná o hmyz nebo houby.

V tomto období je však třeba věnovat více pozornosti vývojovému trendu teplot, plánováním racionální strategie pro zabránění škod způsobených mrazem.

Stres z chladu, kterou pociťuje okrasná rostlina, ať už pěstovaná v květináči nebo v otevřeném poli, je v podstatě způsoben dvěma typy mrazu:

–       Ze záření – způsobený teplotní ztrátou půdy během nocí s jasnou oblohou, nízkou vlhkostí a slabou přítomností větru. Za těchto podmínek má teplý vzduch, který je lehčí, tendenci se přesunovat do několika metrů nad úrovní terénu, čímž se vytváří prostor pro vrstvu studeného vzduchu

–       Z advekce (v meteorologii vodorovný přenos, pomocí větru, některých vlastností atmosféry (teplo, pára, hybnost, atd.) – způsobený velkými přesuny studeného vzduchu, zpravidla přicházejícími ze severu v průběhu perturbací.

Škody způsobené mrazem jsou důsledkem úniku buněčné vody, která při poklesu teploty ztuhne a narušuje jak samotné buňky, tak celé rostlinné tkáně.

Po oblevě se postižené zelené tkáně jeví jako vyprázdněné a dojde k jejich vysychání.

Příznaky poškození mrazem jsou viditelné na různých rostlinných orgánech a mohou se projevovat různými způsoby:

  • Zarudnutí a zhnědnutí listů, zejména těch, které se nachází v apikální části mladých větví.
  • V případě silných mrazů může usychání zahrnovat celé větve, což způsobuje zhnědnutí rošířená na olistění.
  • Pupeny jsou chráněné pupenovými obaly (listy přeměněné takovým způsobem, aby poskytovaly ochranu pupenům rostlin), ale v jarním období nebo jsou-li umístěny na větvích, které nejsou dobře dřevnaté, se mohou poškodit či dokonce oddělit od rostliny.
  • Na stonku se mohou vyskytnout otoky kůry, což může vést k trhlinám nebo “olupování”.

Co dělat pro udržení zdraví a krásy rostliny

Ve školce má rostlina, jež se dostává nezbytné hnojení a zavlažování, tendenci růst více a mnohem déle ve srovnání s přírodními podmínkami, a stává se tak citlivější na výše popsané příznaky. To vyžaduje některé cílené zásahy pro zesílení nebo lépe zhouževnatění rostlinných tkání, jako jsou:

  • Ošetření na bázi mědi. Za normálních okolností jsou koncipovány jako fungicidní zásahy, mají paralelně fytotoxický účinek. Reakcí na ošetření má rostlina tendenci zastavit svůj růst a lignifikovat tkáně; to ve skutečnosti znamená, že se stane více odolnou proti mrazu.
  • Přijetí správných hnojení. Ve školkách obsluhovaných hnojícími a zavlažovacími systémy jsou nezbytná správná nutriční řešení podle sezónního vývoje. V obdobích pozdního jara/začátku léta jsou používaná řešení bohatá na dusík, jež podporují růst rostlin. Naopak, s příchodem podzimního odbobí, je nutné snížit koncentrace dusíku a zvýšit přísun draslíku, díky němuž jsou rostliny houževnatější.
  • V případě předpovědí silných a náhlých mrazů se doporučuje provést zásah konkrétními výrobky proti odpařování vody, které omezují výměnu plynů mezi rostlinou a okolím, čímž se snižuje riziko zamrznutí vody přítomné v rostlinných tkáních.

S ohledem na to, že v tomto ročním období mohou mrazy ohrozit kvalitu školkařského výrobku, je nutné přiblížit analytické znalosti o meteorologickém jevu k některým technickým opatřením, jež činí rostlinu odolnější.

Pro další rady k uchování Vašich rostlin stále zdravých a krásných jsme Vám vždy k dispozici s naším interním agronomem, který je schopen vyhovět všem Vašim potřebám. Napište nám, budeme reagovat do 48 hodin.